יוגה

יוגה —  זאת מערכת של ההתפתחות האנושית הוליסטי,שמבוססת על  פרקטיקות לשכלול הגוף והנפש . למרות שיוגה התפתחה במזרח היא לא שייכת לתרבות מסוימת אחת .הבנה עמוקה אודות מבנה העולם והאדם הפכו את יוגה למערכת אוניברסאלית שלא מוגבלת ע»י השתייכות דתית או אתנית-תרבותית .האתגרים שמציבה יוגה מאחדים שאיפות של האנושות לעורך כל התקופות כיוון שפיתוח מודעות […]