श्री नाथ जी गुरु जी को आदेश

יאמה וניאמה

גורו מתסיאנדרנתח:יאמה וניאמה כבסיס של פרקטיקת היוגה במסורת של הנתחים דבריו של הגורו והכתובים הקלאסיים לעיתים קרובות מדברים על צורות שונות וסדר של סדחנה יוגית:מאנטרה-יוגה,האטה-יוגה,לאיה

Читать дальше »

Онлайн занятия

Принять участие, записавшись на тестовый урок
ZOOM Йога