יוגה —  זאת מערכת של ההתפתחות האנושית הוליסטי,שמבוססת על  פרקטיקות לשכלול הגוף והנפש . למרות שיוגה התפתחה במזרח היא לא שייכת לתרבות מסוימת אחת .הבנה עמוקה אודות מבנה העולם והאדם הפכו את יוגה למערכת אוניברסאלית שלא מוגבלת ע»י השתייכות דתית או אתנית-תרבותית .האתגרים שמציבה יוגה מאחדים שאיפות של האנושות לעורך כל התקופות כיוון שפיתוח מודעות העצמית והרמוניה תמיד היו המטרות החשובות ביותר בחיי האדם. האדם על-פי יוגה הוא אורגניזם פסיכו-פיסי מורכב שנמצא ביחסי גומלים אדוקים עם תופעות רבות ביקום ומושפע מגורמים סביבתיים שונים. בהתבסס על הידע הזה, בזמנים העתיקים פותחו שיטות לפיתוח הגוף והנפש, ומסייעות להפחית את ההשפעות השליליות של נסיבות חיצוניות .השיטות האלה מאפשרות לגלות באופן מלא ולממש את מלוא הפוטנציאל האנושי.בתור גישה יוגה מיוצגת באסכולות שונות גם בהודו עצמה וגם במדינות של האזור. כל גישה וגישה תורמו להתפתחותה של היוגה , אך מקום מיוחד שמור למסורת שהתבססה על עקרונות היוגה ופיתחה אותם לדרגה הגבוהה ביותר כהשקפת הועלם ואורך החיים. זאת המסורת של נתחה- יוגה או חסידיי גורשנתחה, כך שאי- אפשר לדבר על יוגה ללא התייחסות לידע וניסיון של שושלת מורים במסורת. דרך חווית הלמידה של הידע והניסיון  שנצבר על ידם האדם מגלה את עומקה ומהותה של היוגה .וגישה זאת עשויה  להפוך את חיי האדם אכן להרמוניים יותר, משמעותיים  ומלאי תוכן.

 Translation on hebrew by Sonia Tzioni, Ella Spector and Yogavidyanath