האטה-יוגה

האטה-יוגה נולדה הודות לחסידי נטחה. כנראה יוגים של זרם הנתחה תוך שימוש של שיטות יוגה וצורות טנטרה שהיו מפותחות אז הצליחו לסנתז את הידע והניסיון שלהם וכך נתנו לעולם את המדע המעשי של התפתחות הרוחנית. לאולם לא היה בהודו חסך בקדושים, חכמים,מורים ורפורמאטורים –אבל למרות זאת זאת, הופעתה של האטה-יוגה זה אירוע חשוב מאוד בהיסטוריה… Читать далее האטה-יוגה

Опубликовано
В рубрике יוגה

דיקשה

מסורת נתחה יוגה מבוססת בעיקרון על קו רצף. פארמפארה(Parampara ) שמקורה במתסינדרנתחה   ( Matsendranatha)     נתנה לעולם יוגים רבים שגם עכשיו מעשירים את הניסיון של  סאמפרדייה  Sampradaja) ) . כידוע מסורת של נאטחים מתמחה בהאטה-יוגה ,אך זה לא אומר שזה דבר היחיד בתוך סאמפרדייה ((Sampradaja . יוגים הגיעו להגשמה באמצעות שיטות שונות של יוגה .הידע… Читать далее דיקשה

Опубликовано
В рубрике יוגה

הגישה המסורתית

העולם כבר מזמן חדל להיות מחולק לחברות אתניות ,פוליטיות או כלכליות לוקליות. חדירה הדדית של התרבויות והאינטרסים של הקהילות השונות מהווים חלק בלתי נפרד של המאה העשרים והעשרים ואחד. האינטרסים הלאומיים של כל המדינות כבר מזמן מעבר לגבולות שלהם . זה בולט במיוחד בתחום הכלכלה והטכנולוגיה אך גם קודם לכך, תהליכים אלה באו לידי ביטוי… Читать далее הגישה המסורתית

Опубликовано
В рубрике יוגה

Традиционный подход

Мир давно перестал быть образованием, делённым на общества, этнос, политику или экономику, в соответствии с местами изначальной локализации. Взаимопроникновение культур или интересов разных сообществ стали неотъемлемым атрибутом двадцатого и двадцать первого столетий. Национальные интересы всех государств давно вышли за собственные границы. Это особенно выражено в сфере экономики и технологий, но ещё раньше эти процессы стали… Читать далее Традиционный подход

Хатха-йога

Своим рождением эта форма йоги обязана адептам Традиции натхов. Очевидно, йогины этой Традиции, опираясь на уже имеющиеся практики йоги и развитые в то время формы Тантры, сумели синтезировать свои знания и опыт, предоставив миру практическую науку духовного развития. Индия никогда не была обделена святыми и мудрецами, учителями и реформаторами, но появление хатха-йоги стало ярким явлением… Читать далее Хатха-йога

Дикша

Традиция натха-йогинов — это традиция, в основе своей опирающаяся на линию преемственности. Парампара (линия преемственности от Учителя к ученику), берущая своё начало от Матсьендранатха, дала миру множество йогинов, и поныне преумножающих опыт Сампрадайи(Традиция). Традиция натхов известна своей специализацией в хатха-йоге, но это не единственное, чем богата Сампрадайя. Йогины достигали реализации, используя самые разные формы йоги.… Читать далее Дикша